Giriş Yap
Üye Adı
Şifre
Menü
 Anasayfa
 İndirme
 Forumlar
 İlahiler
 İslami Filmler
 Tasavvufi Yazılar
 İslami Yazılar
 Hatim Bölümü
 Oyunlar
 You
 Üye Profiliniz
 Üye Mesajlarınız
 Üye Listesi
 Üye Olun
 Bizi Önerin
 Bize Ulaşın
Popüler Konular
En Popüler Konular (Sayfa 1)
En Popüler Konular (Sayfa 2)
En Popüler Konular (Sayfa 3)
En Popüler Konular (Sayfa 4)
En Popüler Konular (Sayfa 5)
En Popüler Konular (Sayfa 6)
En Popüler Konular (Sayfa 7)
En Popüler Konular (Sayfa 8)
Arşiv
İlahi Sözleri
Programlar
Videolar
İslami Paylaşım
Resimler
Sahabeler
İslam Büyükleri
İslam Tarihi
İlmihal
Şiirler
Hikayeler
Dosya Paylaşımı
Komik Yazılar
Fıkralar
Havadan Sudan
Mental Aritmetik eğitmenler ve akademisyenler tarafından oluşturulmuş bir beyin geliştirme programıdır. Devamını Görmek için: Mental Aritmetik
ilahi.org :: Başlığı Görüntüle - İkra (oku)! Ama Nasıl?
İkra (oku)! Ama Nasıl?
ilahi.org Forum Ana Sayfası » İlmihal
SSS Arama Üye Listesi Gruplar Profil Giriş Özel mesajlarınızı kontrol etmek için login olun

Konu: İkra (oku)! Ama Nasıl?

siyasetin keyfiyeti * <-- Önceki Konu |

| Sonraki Konu --> emri bil maruf ve nehyi anil münker


Yeni Başlık Gönder   Cevap Gönder   
İkra (oku)! Ama Nasıl?
iqra
Çalışkan Üye
Çalışkan ÜyeKayıt: Feb 26, 2007

Mesajlar: 71
Haftalık Puan: 0
İkra (oku)! Ama Nasıl?
Tarih: Çrş Şub 28, 2007 3:01 pm

İkra (oku)! Ama Nasıl?

Her mümine bilmesi lâzım olan mücmel (kısa) mânâları, yani muhtasar (özet)
bir meâli ise, en âmi (sıradan) bir adam dahi çabuk öğrenir. Bütün ömrünü
İslâmiyetle geçiren ve kafasını binler mâlâyâniyatla dolduran adamlar, bir
iki haftada, hayat-ı ebediyesinin anahtarı olan şu kelimât-ı mübarekenin
(mübarek kelimelerin) meâl-i icmâlîsini (kısa mealini) öğrenmemesine nasıl
mazur olabilirler, nasıl Müslüman olurlar, nasıl "akıllı adam" denilirler?
(Bediüzzaman)
Malumdur ki bir hediyenin kıymeti, "Kim göndermiş, kime göndermiş ve neden
göndermiş?" sorularının yanıtlanmasıyla ortaya çıkar. Kuran'ın
toplumumuzdaki konumuna bu prensip merceğiyle baktığımız zaman görmekteyiz
ki, Kuran'ın kime gönderildiği bilinmekte; fakat kimin gönderdiği ve niçin
gönderdiği ne yazık ki gerektiği kadar bilinmemektedir. Zira
• Kuran şeklen çok saygı görmekte, yaldızlı kaplara konmakta, işlemeli
dantel kılıflara konup duvarlara asılmakta, fakat açılıp okunmamakta, okunsa
da anlaşılmamakta, anlaşılsa da hayata tatbik edilmemektedir.
• Zira Kuran okumak denince, insanların aklına, Kuran'ı Arapça'sından hiç
anlamadan güzel bir makam vererek okumaya çalışmak gelmektedir.
• Alınan bir iş mektubu veya mahkeme bildirisi, iyice anlaşılmadan
bırakılmamakta ve tekrar tekrar okunmakta, bir sevgiliden gelen mektup adeta
ezberlenmektedir; fakat alemlerin Rabbinden kullarına gönderilmiş bir mektup
olan Kuran anlaşılmamakta ve anlama adına da pek gayret gösterilmemektedir.
• Ramazan da her camide mukabeleler okunmakta, bazı beldelerde 1001 hatimler
indirilmekte, fakat ne yazık ki "Bir de tefsirini okuyalım, dersler
çıkaralım" diye düşünülmemektedir. Ve yine 4444 şifreli Tefriciyeler
okunmakta, fakat manası bilinmemektedir.
• Kuran'ı anlayan ve hayatlarına tatbik edenler değil, Kuran'ı güzel
okuyanlar halk tarafından rağbet görmektedir.
• Kuran'ı okumayı öğrenme kursları açılırken Kuran'ı anlama ve yaşama
kursları ne yazık ki verilmemektedir.
Oysa Cenab-ı Hakk Kuran-ı Kerim'de 100'e yakın yerde "Ne kadar az
aklediyorsunuz, ne kadar az düşünüyorsunuz…" buyurmakta ve Kuran'ın 3'te
1'i, insanı kainat kitabını okumaya, 3'te 1'i geçmiş ve gelecekle alakalı
haberlerden ibretler almaya, 3'te 1'i de ferdin ve toplumun ıslahıyla
alakalı emir ve nehiy ve nasihatleri anlayıp kavramaya sevk etmektedir.
Mesela Cenab-ı Hakk ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır:
(Bu Kur'an), ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri
öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır." (Sad-29)
Ayrıca Nebiler Nebisi Aleyhissalatü Vesselam, Kuran'ın anlaşılmamasını ve
dolayısıyla da onunla amel edilmemesini bir ahirzaman fitnesi olarak şöyle
dile getirmiştir: "Ahirzamanda Kur'an şeklen süslenip musiki dinlenir gibi
dinlenecek, kişi alim olmadığı halde Kur'an'ı güzel okuduğundan dolayı
itibar görecek", "(Gün gelecek insanlar Kuran okuyacaklar, ama) Kuran bir
vadide onlar bir vadide olacak.", "Benden sonra bir kavim gelecek. Onlar
Kuran'ı şarkıcıların, rahibelerin ve yas tutan kadınların üslubuyla okurlar.
Okurlar ama, okudukları gırtlaklarından öteye geçmez. Onların da, onların bu
okuyuşlarından hoşlananların da kalpleri fitne ile dolmuştur."
Yine mesela Al-i İmran Suresinin 190 ve 191. ayetleri indiğinde, bu ayetleri
sabaha kadar ağlayarak tekrar tekrar okumuş ve "Bu ayetleri okuyup da
tefekkür etmeyene yazıklar olsun!" buyurmuştur.
Ayrıca Hz. Ali'nn ( r.a.) "Tefekkür olmayan kıraatte (okumada) hayır
yoktur!" ifadesi ve Abdullah İbni Abbas Hazretlerinin "Kuran okuyan fakat
anlamını bilmeyen kişi, saçma şiirler söyleyen bedevi gibidir." sözü de,
okumada şuur meselesini kavrama adına çok önemlidir.
Bu husus sadece Kuran okurken değil, namaz kılarken ve namaz dışında
yaptığımız dua ve tesbihlerde de alakalı bir meseledir. Zira Cenab-ı Hakk
Müminun Suresinde müminlerin özelliklerinden bahsederken "Müminler
namazlarında haşyet ve ürperti içindedirler." (Müminun-2) buyurmuş, İmam-ı
Gazali Hazretleri de huşuyu elde etmenin yollarını sayarken birinci şart
olarak huzur-u kalp (kalbin hazır olması), ikinci şart olarak da tefehhümü
(okuduğunu anlama) zikretmiştir. Kişi ne okuduğunu bilmezse, hem ALLAH'ı
hakkıyla övmüş, hem Ona hakkıyla sığınmış olmaz. Ve kişinin ne söylediğini
bilmeden Sultana yaptığı övgüler pek samimi olmaz. Ne istediğini bilmeyeni
de, Sultan gerçek ihtiyaç sahibi olarak görmez. Bundan dolayıdır ki
Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam da "ALLAH'tan bir şey istediğinizde Onun
icabet edeceğinden emin olarak isteyin! ALLAH, gafil kalple yapılan duaya
mukabele etmez!" buyurmuştur.

İbadetlerde ve Pratik Hayatta Kullandığımız
Arapça İbarelerin Mealleri

••
Rahman, Rahim ALLAH'ın adıyla!

La ilahe illallah Muhammedür-Rasulullah: ALLAH'tan başka ilah yoktur. Hz.
Muhammed Aleyhissalatü Vesselam Onun elçisidir.
Ementü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusülihi vel-yevmil-ahiri ve
bil-gaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel-ba'sü ba'del-mevti haggun:
ALLAH'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere,
hayrın ve şerrin ALLAH'tan olduğuna ve ölümden sonra dirilişin hak olduğuna
iman ettim.
Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülüh:
Şahitlik ederim ki ALLAH'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki
Hz. Muhammed Sallallahü aleyhi vesellem Onun kulu ve elçisidir.

Ezan
Allahü Ekber: ALLAH en büyüktür.
Eşhedü ella ilahe illallah: Şehadet ederim ki, ALLAH'tan başka İlah yoktur.
Eşhedü enne Muhammeder-Rasulullah: Şehadet ederim ki, Hz. Muhammed
Aleyhissalatü Vesselam ALLAH'ın Resulüdür.
Hayye ale's-salah: Haydi namaza.
Hayye ale'l-felah: Haydi kurtuluşa.
La ilahe illallah: ALLAH'tan başka ilah yoktur.
Gad-igametissalah: Namaz şimdi başlıyor. (Kamet getirilirken okunan)

Ezan Duası
Allahümme Rabbe hêzihidda'vetit-têmmeh, vessalêtil-gâimeh: Ey şu tam davetin
ve kılınacak namazın Rabbi olan Allahım!
Eti seyyidenâ Muhammedinil-vesilete vel-fedilete ved-deraceter-rafiah:
Efendimiz Aleyhissalatü Vesselama vesileyi, fazileti ve yüksek dereceleri
ver!
Veb-ashü megamem-mahmudenillezi veaddeh: Ona makam-ı mahmud derecesini
lutfet!
İnneke lê tühlifül-miâd: Şüphesiz ki Sen vaadinden dönmezsin.

Namaz
Allahü Ekber: ALLAH en büyük, en uludur.
Semiallahü limen hamideh: ALLAH, kendisine hamd edenin hamdini işitir.
Rabbenâ velekel-hamd: Rabbimiz, hamd Sana mahsustur.
Sübhane rabbiyel-azim: Azamet (büyüklük) sahibi olan Rabbim eksik ve
kusurlardan münezzehtir (uzaktır, beridir).
Sübhane rabbiyel-a'le: Yüce Rabbim eksik ve kusurlardan münezzehtir
(uzaktır, beridir).
Esselêmü aleyküm verahmetullah: ALLAH'ın selam ve rahmeti üzerinize olsun!

Temel Sureler
Fatiha
Elhamdü lilêhi rabbil-âlemin: Alemlerin Rabbi olan ALLAH'a hamd (şükür,
övgü, minnet) olsun.
Er-Rahmenir-Rahim: Rahman ve Rahim
Meliki yevmid-din: Din (hesap) gününün sahibi!
İyeke na'büdü ve iyyeke nestein: Yalnız Sana ibadet eder ve yalnız Senden
yardım dileriz.
İhdinessıradal-müstegım: Bizi dosdoğru yola ilet!
Sıradallezine en'amte aleyhim: Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet!
Ğayril-mağdubi aleyhim veleddâllin: Gazaba (ALLAH'ın öfkesine) uğramışların
ve sapmışların yoluna değil.

Ayetel-Kürsi
Allahü la ilahe illa hü: ALLAH, Ondan başka ilah yoktur.
El-Hayyül-Gayyüm: Hayy'dır (Hayatın gerçek sahibi ve kaynağı), Kayyum'dur
(Bütün evreni ayakta tutan, yıkılmaktan koruyan).
La te'huzühü sinetüvvela nevm: Onu ne uyku, ne de uyuklama tutmaz.
Lehü me fissemeveti veme fil-ard: Göklerdeki ve yerdeki her şey Onundur.
Men zellezi yeşfeu indehü illa biiznih: Onun izni olmadan kim şefaat
edebilir ki?
Ya'lemü mebeyne eydihim veme halfehüm: O, kullarının yaptıklarını ve
yapacaklarını bilir.
Vela yühıdune bişey'immin ilmihi illa bimeşaae: Onlar Onun ilminden –Onun
dilediğinin dışında- kavrayıp kuşatamazlar.
Vesia kürsiyyühüssemeveti vel-azd: Onun Kürsi'si gökleri ve yeri
kuşatmıştır.
Vele yeüdühü hıfzuhüme: Onları koruyup gözetmek Ona güç gelmez.
Vehüvel-Aliyyül-Azim: O, Aliyy'dir (Yüceliğine son olmayan), Azim'dir
(sonsuz azamet sahibi).

İhlas
Gul hüvellahü ehad: Deki: O ALLAH tekdir.
Allahüs-Samed: ALLAH Samed'dir (Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyin
kendisine muhtaç olduğu)
Lem yelid velem yüled: Doğmamıştır ve doğrulmamıştır.
Ve lem yeküllehü küfüven ehad: Ve kendisine hiçbir şey de denk olmamıştır.

Felak
Gul euzü birabbil-felag: Deki: sabahın Rabbine sığınırım.
Min şerri me halag: Yarattığı şeylerin şerrinden.
Ve min şerri ğasigın ize vegab: Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden.
Ve min şerrinneffeseti fil-ugad: Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden.
Ve min şerri hasidin ize hased: Haset (çekememezlik) ettiği zaman hasetçinin
şerrinden.

Nas
Gul euzü birabbin-nas: Deki: İnsanların Rabbine sığınırım.
Melikin-nas: İnsanların sahibine.
İlahin-nas: İnsanların ilahına.
Min şerril-vesvesil-hannas: Pek sinsi vesvesecinin şerrinden.
Ellezi yüvesvisü fi sudürinnas: Ki o, insanların kalplerine vesvese atar.
Minel-cinneti ven-nas: Cinlerin ve insanların şerrinden.

Namaz Duaları
Sübhaneke
Sübhanekellahümme vebihamdik: Ey Allahım, Sen kendini nasıl övüyorsan ben de
Seni öyle tenzih ü takdis eder, överim.
Ve teberake-smük: Senin ismin mübarektir.
Ve teale ceddük: Senin şanın yücedir.
(Ve celle senaük: Senin övgün büyüktür.)
Ve la ilahe ğayruk: Senden başka ilah yoktur.

Tahiyyat
Ettehiyyatü lillahi vessalavatü veddayyibat: (ALLAH'a verilen selamdır)
Bütün canlıların manevi selam ve hediyeleri, fıtri ibadetleri, ruh
sahiplerinin hususi ibadetleri ve en büyük insan ve meleklerin yüksek
ibadetleri ALLAH'a mahsustur.
Esselêmü aleyke eyyühennebiyyü verahmetullahi ve berakêtüh: (Efendimiz'
Aleyhissalatü Vesselama verilen selamdır) Ey peygamber, ALLAH'ın selamı,
rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.
Esselêmü aleynê vealê ibadillahissalihin: (ALLAH ve Resulünden gelen selamı
almaktır) Selam benim ve ALLAH'ın salih kullarının üzerine olsun.
Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülüh:
Şahitlik ederim ki ALLAH'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki
Hz. Muhammed Sallallahü aleyhi vesellem Onun kulu ve elçisidir.

Allahümme Salli
Allahümme salli ala seyidinê Muhammedivve alê êli seyyidenê Muhammed:
Allahım, Efendimiz Hz. Muhammed'e ve Onun ailesine (soyuna) salat (rahmet)
eyle!
Kemê salleyte alê İbrahime ve alê êli İbrahim: Hz. İbrahim'e ve Hz.
İbrahim'in ailesine salat eylediğin gibi.
İnneke Hamidüm-Mecid: Şüphesiz Sen Hamid'sin (Övgüye layık), Mecid'sin (Şanı
yüce).
Not: Allahümme barik'teki "barik", "bereketlendir" manasına gelir.

Rabbena Etina
Rabbenê êtinê fiddünyê hasenetevvefil-ahirati hasenetevvegınê azêbennêr: Ey
Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi
cehennem azabından koru!

Rabbenağfirli:
Rabbenağfirli velivêlideyye velilmü'mininne yevme yegumül-hısêb: Ey Rabbim,
beni, anne-babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla!

Kunut Duaları
Allahümme innê nesteinüke venesteğfiruke ve nestehdik: Allahım, Senden
yardım ister, bizi bağışlamanı ve bize doğru yolu göstermeni dileriz.
Ve nü'minü bike ve netübü ileyke ve netevekkelü aleyk: Sana iman eder, Sana
tevbe eder ve ancak Sana tevekkül ederiz.
Venüsni aleykelhayra küllehü neşküruke velê nekfüruk: Seni bütün hayırlarla
överiz. Sana şükrederiz, nankörlük etmeyiz.
Venehleu ve netrukü meyyefcuruk: Sana karşı suç işleyeni ve edepsizlik edeni
terk ederiz.
Allahümme iyyêke na'büd: Allahım, ancak Sana ibadet ederiz.
Veleke nüsalli venescüd: Ancak Senin için namaz kılar ve Sana secde ederiz.
Ve ileyke nes'â venehfid: Ancak Senin için çalışır ve ibadetlerimizi
sevinçle yaparız.
Nercü rahmeteke venehşê azêbek: Rahmetini ümit eder ve azabından korkarız.
İnne azêbeke bilküffêri mülhıg: Şüphesiz ki Senin azabın kafirler üzerine
hak olmuştur.

Salavatlar
Allahümme salli ala seyidine Muhammedivve ala elihi ve ashabihi ecmain:
Allahım! Efendimiz Hz. Muhammed'e, onun ailesine ve bütün ashabına salat
(rahmet) eyle!

Saleten Tüncina
Allahümme salli ala seyidinê Muhammedivve alê êli seyyidenê Muhammed:
Allahım, Efendimiz Hz. Muhammed'e ve Onun ailesine (soyuna) salat (rahmet)
eyle!
Salêten tüncinê bihê min cemi'il-ehvêli vel-êfêt: Öyle bir salat eyle ki, o
salatla bizi bütün korku ve afetlerden koru!
Vetegdıi lenê bihe cemi'il-hâcêt: Ve bütün ihtiyaçlarımızı gider!
Vetüdahhirunê bihê min cemi'isseyyiêt: Ve bütün günahlarımızı temizle!
Veterfeunê bihê indeke a'ledderacêt: Ve bizi en ali derecelere yükselt!
Vetübelliğunê bihê ehsenel-ğâyêt: Ve bizi gayelerin en güzeline ulaştır!
Min cemi'il-hayrâti filhayêti ve ba'del-memêt: Ve bizi hayatta da ölümden
sonra da hayırların bütününe ulaştır!
(3 defa) Hasbünallahü ve ni'melvekil: ALLAH bize yeter; O ne güzel vekildir.
Ni'mel-mevlê ve ni'mennasir: O, ne güzel dosttur, ne güzel yardımcıdır.
Ğufrâneke Rabbenê veileykel-masir: Bizi bağışla Rabbimiz, dönüş Sanadır.
Emin yê Mücibeddeavêt: Amin, ey bütün dualara cevap veren (Allahım)!
Birahmetike yê erhamerrahimin: (Bütün bunları) merhametinle yap ey
merhametlilerin en merhametlisi!
Velhamdü lillêhi Rabbil-alemin: Hamd (şükür, övgü, minnet), alemlerin Rabbi
olan ALLAH'a mahsustur.

Salat-ı Terficiye
Allahümme salli salêten kêmileten ve sellim selêmen têmmen alê seyyidiê
Muhammedinillezi: Allahım, Efendimiz Hz. Muhammed'e mükemmel bir salat ile
salat eyle ve tam bir selam ile selam eyle ki,
Tenhallü bihil-ugadü: Tıkanıklıklar onunla açılır,
Vetenfericü bihil-kürabü: Belalardan onunla kurtulunur,
Vetügdâ bihil-havêicü: İhtiyaçlar onunla giderilir,
Vetünêlü bihirrağâibü: Rağbet edilen bütün arzulara onunla ulaşılır,
Vehusnül-havêtimi: Güzel sonuçlara onunla erişilir,
Veyüstesgal-ğamêmü: Gamlar onunla giderilir,
Bivechihil-kerimi: Onun kerim yüzü hürmetine
Ve alê êlihi vesahbihi fi külli lemhativvenefenimbiadedi külli ma'lumillek:
Onun aline ve ashabına da salat ve selam eyle; her bakışta ve her nefes
alışta Sana malum olan sayı kadar.

Zikir ve Tesbihler
Sübhanellah: ALLAH bütün eksik ve kusurlardan münezzehtir (uzaktır, beridir,
yücedir).
Elhamdülillah: Ezelden ebede kadar bütün Şükür, övgü ve minnetler ALLAH'a
mahsustur.
Allahüekber: ALLAH en büyük, en yücedir.
La ilahe illallah: ALLAH'tan başka ilah yoktur. (En çok sevilecek, en çok
saygı duyulacak, en çok korkulacak, icraatlarına en çok hayret edilecek
Odur.)
Lê havle velê guvvete illê billêhil-aliyyil-azim: Bütün kudret ve kuvvet,
Aliyy ve Azim olan ALLAH'a aittir.
Hasbünallahi veni'melvekil: ALLAH bize yeter; O ne güzel vekildir.
La ilahe illallahü vehdehü lêşerikeleh: ALLAH'tan başka ilah yoktur. O
tektir; Onun ortağı yoktur.
Lehülmülkü velehülhamdü yuhyi veyümit: Bütün mülk Onundur ve hamd Ona
mahsustur. Diriltir ve öldürür.
Vehüve hayyüllêyemütü biyedihilhayr: O Hayy'dır (hayat sahibidir),
ölümsüzdür. Hayır bütünüyle Onun elindedir.
Vehüve alê külli şey'in gadir: O, her şeye güç yetirendir.
İnşallah: ALLAH dilerse.
Maşallah: ALLAH ne güzel dilemiş.
 
Kullanıcı profilini gör  Özel mesaj gönder Alıntıyla Cevap Ver
Mesajları göster:   
Yeni Başlık Gönder   Cevap Gönder    ilahi.org Forum Ana Sayfası » İlmihal Tüm saatler GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Forum Seçin:  
Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Bu konuya ait etiketler :
subhane rabbil azim anlami , duada yuhyi veyumit , ikra duasi , rabbene etine , sübhane nasil ve ne zaman gönderilmistir ,


Nukro2 tarafından düzenlenmiştir. © 2008
Nukro2 Teması - Nukro2 tarafından hazırlanmıştır. © 2008
Tasarım&Güvenlik: Nukro2
Zor başarılır, imkansız zaman alır...

 

Code & Theme and Security by Nukro

Bu sitedeki yazılardan yazarları sorumludur. ilahi.org sorumlu tutulamaz.
Sitemizdeki reklamların içerikleriyle ilşkimiz yoktur. Reklam Gizliliği

Nukro internet hizmetleri ©2008