Giriş Yap
Üye Adı
Şifre
Menü
 Anasayfa
 İndirme
 Forumlar
 İlahiler
 İslami Filmler
 Tasavvufi Yazılar
 İslami Yazılar
 Hatim Bölümü
 Oyunlar
 You
 Üye Profiliniz
 Üye Mesajlarınız
 Üye Listesi
 Üye Olun
 Bizi Önerin
 Bize Ulaşın
Popüler Konular
En Popüler Konular (Sayfa 1)
En Popüler Konular (Sayfa 2)
En Popüler Konular (Sayfa 3)
En Popüler Konular (Sayfa 4)
En Popüler Konular (Sayfa 5)
En Popüler Konular (Sayfa 6)
En Popüler Konular (Sayfa 7)
En Popüler Konular (Sayfa 8)
Arşiv
İlahi Sözleri
Programlar
Videolar
İslami Paylaşım
Resimler
Sahabeler
İslam Büyükleri
İslam Tarihi
İlmihal
Şiirler
Hikayeler
Dosya Paylaşımı
Komik Yazılar
Fıkralar
Havadan Sudan
Mental Aritmetik eğitmenler ve akademisyenler tarafından oluşturulmuş bir beyin geliştirme programıdır. Devamını Görmek için: Mental Aritmetik
ilahi.org :: Başlığı Görüntüle - Bazı Ayetler ve Anlamları
Bazı Ayetler ve Anlamları
ilahi.org Forum Ana Sayfası » İslami Paylaşım
SSS Arama Üye Listesi Gruplar Profil Giriş Özel mesajlarınızı kontrol etmek için login olun

Konu: Bazı Ayetler ve Anlamları

benim adım şakir <-- Önceki Konu |

| Sonraki Konu --> Hadislere Uymak


Yeni Başlık Gönder   Cevap Gönder   
Bazı Ayetler ve Anlamları
GULDAMLASI
Süper Üye
Süper ÜyeKayıt: Dec 03, 2008
Nereden: SİVAS
Mesajlar: 271
Haftalık Puan: 0
Bazı Ayetler Ve Anlamları
Tarih: Çrş Oca 28, 2009 5:07 pm

Bazı Ayetler ve Anlamları

1.“Ve fiy enfusikum,efela tubsirun”(51 Zariyat-21)

Nefslerinizde!.Hala görmüyormusunuz.?

2. “Hu vel Evvelu vel Ahiru vez Zahiru vel Batın”(57 Hadid-3)

“O dur Evvel ve Ahir veZahir veBatın”

3. “ Ela inne HU Bikülli şey’in muhıyt”(41 Fussilet-54)

“Dikkat edin;O gerçekten Şey’in kendisi olarak ihatadadır”

4.“Ve HU ve meakum eyne ma küntüm”(57 HADİD-4)

“Nerede olursanız olun, sizinledir”

5. “Ve ma halaknes semavati vel arza ve ma beynehuma illa Bil HAKK”(15 HİCR-85)

“Semaları ve arzı ve aralarındakileri yanlızca HAK olarak halkettik”.

6.“Fe eynema tuvellu fesemme VECHULLAH”(2 BAKARA-115)

“Her ne yana dönerseniz Allah’ın VECHİ oradadır”.

7.“İkra kitabek, kefa Binefsik el-yevme aleyke hasiyb”(17 İSRA-14)

“OKU kitabını,bugünde Hasiyb olarak nefsin yeterlidir”.

8.“Kulillah sümme zerhum”(6 EN’AM-91)

“ALLAH de ötesini bırak”

9.Kad eflaha men zekkaha”(91 ŞEMS-9)

“Gerçek şu ki,NEFSİNİ arındıran kurtuldu”

10. Ve ma rameyte iz rameyte ve lakinnALLAHe rama”(8 ENFAL-17)

“Attığında sen atmadın,atan ALLAH’tı”

11.” Ve minennasi men yekulu amenna Billahi ve Bilyevmilahiri ve mahum Bimu’minin”(2 BAKARA-Cool

“Ve insanların bir kısmı,~B-harfinin işaret ettiği sır kapsamında olarak Allah’a ve yine –B-harfinin sırrını anlamış olarak iman etmemişlerdir.”

12.”Ya eyyuhellezine amenu,Aminu Billahi...”(4 NİSA-136)

“Ey iman edenler,iman edin~B~harfindeki anlam itibariyle ALLAH’a”..

13.”Ma min dabbetin illa hu ahizun Binasiyetiha”(11HUD-56)

“Hiçbir canlı yoktur ki Ra’bbim alnında çekip götürmesin!.”

14.”Allahu yectebiy ileyhi men yeşa”(42 şura-13)

“Allah dilediğini kendine seçer.”

15.”Ve Rabbuke yehluku ma yeşau ve yehtar;makane lehumul hiyerah”(28 KASAS-6Cool

“Rabbin dilediğini halkeder ve dilediğini seçer...Onların ihtiyarları (tercih hakları) yoktur![insanlar takdirlerindekini yapmak zorunda dırlar!]

16.”İnna külle şey’in halaknahu Bİ-KADER”(54 KAMER-49)

“Gerçekten biz,herşeyi kaderiyle halk ettik!..”

17.”OKUNUŞU:”Ma esabe min musiybetin filarzi vela fiy enfusikum illa fiy kitabin min kabli en nebraeha.. Likeyla te’sev ala ma fatekum vela tefrahu bima ataküm”(57 HADİD-22,23)

“ANLAMI:Yeryüzünde ,yani afakta ve nefislerinizde ,yani varlığınızda meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki ,biz onu yaratmadan evvel bir kitapta belirlemiş olmayalım..Bunu,elinizden çıkana üzülüp ümitsizliğe düşmeyesiniz ve (ALLAH’IN)size verdiği ile sevinip şımarmayasınız diye açıklıyoruz.”

18.”Ve asa en tekrahu şey’en ve huve hayrun leküm ve asa en tuhibbu şey’en ve huve şerrun lekum, vallahu ya’lemu ve entum la ta’lemun”(2 BAKARA-216)

“Olabilir ki ,bir şey sizin için hayırlı olduğu halde siz onu kerih(tiksindirici) görürsünüz..Ve bir şey sizin için şer olduğu halde onu seve bilisiniz...ALLAH bilir siz bilemezsiniz.”

19. “Ve in min şey’in illa yusebbihu Bihamdihi velakin la tefkahune tesbihahum”(17 İSRA –44)

“Hiçbir şey yoktur ki ,O’nu (O’nun) hamdiyle tesbih etmesin.Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız!..”

20.“Leyse lil insani illa ma se’a”( 53NECM-39)

“İnsana kendi çalışmalarının getirisinden başka bir şey yoktur.”

21.“Velev şae rabbuke leamene men fil arzı küllühüm cemiy’a efeente tukrihunnase hatta yekunu mu’miniyn.Ve ma kane linefsin en tu’mine illa Biiznillahi ve yec’alurricse alellezine la ya’kilun”(10YUNUS-99,100)

“Eğer Rabbin isteseydi yeryüzündekilerin tamamı iman eder di.O halde mümin olmaları için insanları sen mi zorlayacaksın...Allah’ın izni olmadıkca hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir..Allah murdarlığı aklını kullanamayanlar üzerine bırakır.”

22. “Ve men kane fiy hazihi a’ma fehuve filahireti a’ma ve edallu sebiyla”(17 İSRA-72)

“Kim bu dünyada kör olursa ahirette de kördür ve daha da şaşkın!”

23.“Ve Binnecmihum yehtedun”(16NAHL-16)

“Yıldız ile hidayete ererler”

24.“Velleziyne amenu ve amilussalihati”(2 BAKARA-82 VE 103 ASR-3)

“Onlar ki (hüsrandan kurtulanlar)iman edip kurtuluşa erdirecek olan fiilleri tatbik ederler.”

25.“Velen tecide li sünnetillahi tebdiyla “(48 FETİH-23)

“Allah’ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın.”

26.“İnneddine indallahil İslam.”(3 ALİ İMRAN-19)

“Kesinlikle ALLAH indinde din İslamdır.”

27.“Ve nahnu ekrabu ileyhi min hablilveriyd “(50 KAF-16)

“Biz ona (insana) şah damarından daha yakınız”

28.“Ennennase kanu biayatina la yukinun”(27 NEML-82)

“İnsanlar ayetlerimize ikan sahibi olamadılar.”

29.”Ve etl’ullahe ve resulehu”(8 ENFAL-46)

“ ALLAH’a ve RESULܒne uyunuz!..”

30.”Eraeyte menittahaze ilahehu hevahu”(25 FURKAN-43)

“Kendi hevasını kendine tanrı edineni gördün mü?..”

31.”Liküllin cealna minküm şir’aten ve minhaca”(5 MAİDE-4Cool

“Sizden her bir peygamber için bir şeriat ve bir program meydana getirdik.”

32.”Amener Rasulu bima ünzile ileyhi min rabbihi”(2 BAKARA-285)

“Rasul de iman etti hakikatı Rabbinden inzal olana.”

33.”Ve evha Rabbuke ilen nahl”(16 NAHL-6Cool

“Rabbin bal arısına vahy etti ki...”

34.”Feemmelleziyne amenu Billahi va’tasamu Bihi feseyudhıluhum fiy rahmetin minhu ve fadlin ve yehdiyhim ileyhi sıratan mustakıyma”(4 NİSA-75)

“~B~nin sır anlamıyla ALLAH’a iman eden ve o’na bağlanıp O’nunla korunanları rahmetine ve fazlına erdirir, sıratı mustakıyme hidayet eder”

35.”Yahluku ma yeşa”(42 ŞURA-49)

“[ALLAH] DİLEDİĞİNİ YARATIR.”

36.”İnnallahe yef’alu ma yürid”(22 HAC-14)

“ Kesinlikle ALLAH dilediğini yapar.”

37.”La yus’alu amma yef’al”(21ENBİYA-23)

“Yaptıklarından sual sorulmaz.”

38.”Er RAHMAN alel arşistiva”(20 TAHA-5)

“Rahman arşın üstünde istıva etmiştir.”

39.”Külle yevmin HU ve fiy şe’n”(55 RAHMAN-29)

“O her an yeni bir oluşturmadadır”

40.“Ellezine yezkurunallahe kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim”(3 ALİ İMRAN-191)

“Onlar ki ALLAH’ı ayakta iken otururlarken ve yanları üzere uzanıp yatarken zikrederler.....”

41.“İnnallahe le Ganiyyun anil alemin”(29 ANKEBUT-6)

“ Kesinlikle ALLAH alemlerden GANİ ‘dir.”

42. “Hatta iza cae ehadehumul mevtu ,kale,rabbirci’un lealliy a’melu salihan fiyma teraktu; kella,inneha kelimetün Hüve kailuha ve min veraihim berzehum yevmeizin ve yetesaelun”(23 MܒMİNUN-99-101)

“Nihayet onlardan her birine ölüm geldiğinde ,Rabbım beni dünyaya geri gönder, ta ki boşa geçirdiğim hayatımı orada bıraktıklarımla ,yararlı çalışmalarla değerlendireyim;derler.Asla !Bu diyenin geçersiz görüşüdür!.Onların ardında, Ba’s[mahşer] gününe kadar sürecek kabir alemi vardır. Toplu Baas için sura üflendiğinde aralarında ne soysopluk vardır,ne de birbirlerini sorup soruşturabilirler”

43.“Ya ma’şerel cinni kadisteksertüm minel insi”(6 ENAM-1218)

“E y cin topluluğu, insanların EKSERİYETİNİ hükmünüz altına aldınız”

44.”Kul,küllün ya’melu ala şakıletihi”(17 İSRA-84)

“De ki , tümü de programları [şakıleleri] doğrultusunda fiiller yaparlar.

45. “Feakım vecheke liddiyni haniyfa, fıtratAllahilletiy fetarennase aleyha .La tebdiyle lihalkillah; zalike diynül kayyım; velakinne ekserennasi la ya ‘lemun.”(30 RUM-30)

“Vechini hanif olarak dine döndür..O ALLAH FITRATI ki ,İnsanları o ‘nun üzerine yaratmıştır;ALLAH’ın [belli bir amaç ve programla] yarattığı varlığında asla program değişkliği olmaz.İşte dosdoğru din budur!...Velakin insanların EKSERİYETİ bu gerçeği bilemezler.”

46. “Ve ma teşaune illa en yeşaALLAH”(76 İNSAN-30)

“Siz isteyemezsiniz ; isteyen ALLAH’tır!.”

47. “Vallahu halekaküm ve ma ta’lemun”(37SAFFAT-96)

“Sizi de yapageldiklerinizi de Allah yaratmıştır.”

48. “Ve asa ADEM’u rabbehu fe ğeva”(20TA-HA-121)

“Ve ADEM rabbına asi oldu da şaşıp kaldı”

49. “Ta ‘rucul melaiketu ver ruhu ileyhi fiy yevmin kane mikdaruhu hamsiyne elfe senetin”(70 MEARİC-4)

“Ruh ve melaike bir günü ellibin sene olan bir zaman ölçüsünde O’na URUÇ ederler.”

50. “Ve nefsin ve ma sevvaha , feelhemeha fucureha ve takvaha”(91 ŞEMS-7,Cool

“Nefse ve onu düzenleyene ,sonra da ona hem kötülüğü hem de korunmayı ilham edene.”


_________________
Linkleri üyeler görebilir !
Sizde Hemen üye olabilirsiniz
ÜYE OLUN veya GİRİŞ YAPIN

[URL=http://g.imageshack.us/img515/i251327396220027tw8.gif/1/][IMG]http://img515.imageshack.us/img515/i251327396220027tw8.gif/1/w471.png[/IMG][/URL
 
Kullanıcı profilini gör  Özel mesaj gönder Alıntıyla Cevap Ver
osmanserhat
Moderatör
ModeratörKayıt: Mar 16, 2008
Nereden: ERZURUM
Mesajlar: 4692
Haftalık Puan: 0

Tarih: Prş Oca 29, 2009 12:05 am

Allah razı olsun...

_________________
Mürşid-i kamilin nazarı nefsin gücünü azaltır.
Nefsi felç eden tek şey nazardır.
 
Kullanıcı profilini gör  Özel mesaj gönder Alıntıyla Cevap Ver
__AZiZE_tuL_Kübra__
Site Yöneticisi
Site YöneticisiKayıt: Nov 15, 2006
Nereden: ALmanya
Mesajlar: 38433
Haftalık Puan: 0

Tarih: Prş Oca 29, 2009 1:44 am

_________________
 
Kullanıcı profilini gör  Özel mesaj gönder Alıntıyla Cevap Ver
Mesajları göster:   
Yeni Başlık Gönder   Cevap Gönder    ilahi.org Forum Ana Sayfası » İslami Paylaşım Tüm saatler GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Forum Seçin:  
Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız
Nukro2 tarafından düzenlenmiştir. © 2008
Nukro2 Teması - Nukro2 tarafından hazırlanmıştır. © 2008
Tasarım&Güvenlik: Nukro2
Zor başarılır, imkansız zaman alır...

 

Code & Theme and Security by Nukro

Bu sitedeki yazılardan yazarları sorumludur. ilahi.org sorumlu tutulamaz.
Sitemizdeki reklamların içerikleriyle ilşkimiz yoktur. Reklam Gizliliği

Nukro internet hizmetleri ©2008